Aktualności Aktualności

Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

Nadleśnictwo Grójec informuje, że na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z §17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii został wprowadzony zakaz wstępu do lasu  od dnia dzisiejszego do 11.04.2020 osobom nieupoważnionym.