Aktualności Aktualności

Afrykański pomór świń - ASF

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. Chore zwierzęta wykazują ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba dotyczy wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików i w większości przypadków prowadzi do padnięć zwierząt. Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, do wprowadzenia wirusa na teren naszego kraju lub jego rozprzestrzeniania się, mogą wystarczyć porzucone resztki żywności pochodzące od chorego zwierzęcia. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń. Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności.

 

Zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 obszar terytorialny gminy Chynów i Grójec zostały włączone do tzw. obszaru ochronnego. Skutkuje to tym, że od wszystkich odstrzelonych na tym terenie dzików pobrane zostaną próbki i wysłane zostaną do badań.

 

Poniżej materiały informacyjne dotyczące ASF (autor: Główny Inspektorat Weterynarii)