Wydawca treści Wydawca treści

hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych

Hodowla lasu swoimi zadaniami obejmuje zbiór nasion, produkcję sadzonek, zakładanie upraw oraz ich ochronę i pielęgnację. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
Rozmiar prac zakresu hodowli lasu dla nadleśnictwa określa  plan urządzania lasu.
Co roku na wiosnę nadleśnictwo odnawia średnio ponad 100 ha lasu.
Corocznie leśnicy na terenie nadleśnictwa pielęgnują niemal 450 ha gleby w uprawach leśnych. Prace te polegają na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.
Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 180 ha, czyszczenia późne – na 190 ha, trzebieże wczesne – na 300 ha, a trzebieże późne – na ok. 750 ha.