Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest dziedziną nauki wykorzystującą praktyczną wiedzę leśną o sposobach, środkach i czynnościach mających na celu zapewnienie lasom bezpieczeństwa i stworzenia warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Zadaniem ochrony lasu, poza dokładnym poznaniem czynników chorobotwórczych, jest badanie przyczyn powstawania  chorób lasu , opracowywanie sposobów likwidacji potencjalnych źródeł chorób lasu, prowadzenie działań profilaktycznych.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu)

Stan zdrowotny lasu dokonany na podstawie obserwacji podczas prac taksacyjnych został oceniony jako dobry. Nadleśnictwo monitoruje i prowadzi działanie prognostyczne  w celu ochrony lasu przed zagrożeniami. Wykonuje corocznie jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny, obserwację brudnicy miniszki na pułapkach feromonowych, wykłada i prowadzi obserwację pułapek klasycznych na cetyńca, wykonuje grodzenie upraw w celu ochrony sadzonek przed zwierzyną.