Wydawca treści Wydawca treści

Scenariusze zajęć z zakresu edukacji leśnej

Obecne realia spowodowane pandemią oraz związane z nią regulacje wymusiły duże ograniczenie tradycyjnych form edukacji, a zwłaszcza edukacji leśnej. Szczególnego znaczenia nabrały zajęcia edukacyjne prowadzone online, jednak dla części osób ten tryb prowadzenia zajęć może stanowić zdecydowaną nowość. Aby ułatwić to zadanie, przekazujemy w Wasze ręce zestaw scenariuszy zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych odbiorców. Można je wykorzystać jako gotowe rozwiązania lub potraktować jako źródło inspiracji, a wybrany schemat zmodyfikować zgodnie z potrzebami, także z możliwością przeprowadzenia zajęć w tradycyjny sposób.


Edukacja leśna

Działalność edukacyjna w nadleśnictwie Grójec prowadzona jest w oparciu o naturalne walory przyrodnicze to jest: kompleksy leśne, rezerwaty przyrody, bogatą różnorodność siedlisk leśnych i śródpolnych oraz istniejące obiekty edukacje i infrastrukturę leśną.

W związku dużym zasięgiem terytorialnym i wzrostem oczekiwań społeczeństwa edukacja leśna prowadzona jest przez 27 pracowników nadleśnictwa Grójec, w tym przede wszystkim leśniczych i podleśniczych.
Działalność edukacyjna w nadleśnictwie Grójec opiera się w dużej mierze na współpracy z podmiotami, dla których edukacja jest zadaniem statutowym, z miejscowymi szkołami wszystkich szczebli. Współpraca ta realizowana jest przez liczne spotkania pracowników służby leśnej z dziećmi i młodzieżą szkolną na lekcja edukacyjnych w szkole oraz spotkaniach terenowych w kompleksach leśnych nadleśnictwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
 

Materiały do pobrania