Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Łowiectwo jest w naszym kraju trwale wpisane w kulturę narodową. Znalazło odbicie w sztuce i literaturze. Uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać.

Nadleśnictwo Grójec zaprasza do skorzystania z oferty łowieckiej na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Więcej informacji na stronie internetowej RDLP Radom