Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Jedno z największych pod względem zasięgu terytorialnego nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Nadleśnictwo Grójec jest jedną z jednostek organizacyjnych podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 16 354,12 ha w tym powierzchnia lasów 16 014, 94 ha.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa to aż 183 349,00 ha.

Nadleśnictwo wyróżnia się spośród innych rozległością i ogromnym rozdrobnieniem kompleksów leśnych.

Lasy Nadleśnictwa Grójec położone są na terenie 2 województw, 6 powiatów i 17 gmin, przeplatają się z lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz licznymi sadami drzew owocowych.

Obszar leśny tworzy w sumie 760 kompleksów, z których jedynie pięć liczy ponad 500ha, zaś przeciętna ich wielkość wynosi  około 22 ha.

Odległość skrajnych punktów w Nadleśnictwie sięga do100km.