Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego w każdym ze swoich leśnictw.

Detaliczna sprzedaż drewna w nadleśnictwie prowadzona jest w następujących dniach:


Wtorek: w godzinach 8.00 – 10.00 w leśnictwach: Rytomoczydła, Wilczoruda, Skuły, Radziejowice, Osuchów, Chojnata, Głuchów.


Środa: w godzinach 8.00 – 10.00 w leśnictwach: Modrzewina, Michałów, Mogielnica, Borowina, Borowiec.

Ze względu na nierównomierne zróżnicowanie gatunków drzew na terenie nadleśnictwa, nie w każdym leśnictwie można zakupić rodzaj drewna, którym jesteśmy zainteresowani. Można jednak zadzwonić do biura nadleśnictwa, gdzie osoba zajmująca się sprzedażą drewna wskaże odpowiednie leśnictwo.

Dla wszystkich leśnictw ustalone są jednakowe ceny na surowiec drzewny wg. cennika. Do każdej ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Sprzedaż klientom detalicznym prowadzona jest wyłącznie za gotówkę. Sprzedaż prowadzą bezpośrednio leśniczowie lub upoważnieni podleśniczowie na terenie, które obejmuje ich leśnictwo. Telefony do leśniczych a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa: w zakładce „Kontakt" oraz na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce „ Dane teleadresowe".

 

 

Szczegółowe zasady sprzedaży detalicznej drewna określa Zarządzenie Nadleśniczego w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna i innych produktów w Nadleśnictwie Grójec.

Szczegółowe zasady sprzedaży detalicznej sadzonek określa decyzja nr 11/2023