Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

W nadleśnictwie obecnie kończą się pracę nad nowym planem urządzania lasu na lata 2014- 2023. Prace urządzeniowe prowadzi Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Radomiu.
Przygotowanie planu poprzedziła dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Pracownicy BULiGL określili takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. Ponadto w działaniach przewidzianych do realizacji planu uwzględniono także cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w naszym nadleśnictwie.