Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakaz wstępu do lasu

Ustawa o lasach określa  zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych. W ramach tych przepisów znalazły się takie, które określają zasady udostępniania lasów. Wstęp do lasów własności Skarbu Państwa  jest wolny. Gospodarzami lasu są leśnicy należący do Służby Leśnej, których celem jest ochrona lasu przed zniszczeniem. Od zasady wolnego wstępu do lasu ustawodawca wprowadził dwa wyjątki - stały i okresowy zakaz wstępu.

Stałym zakazem wstępu do lasu objęte są:

  • uprawy leśne do 4 m wysokości;
  • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  • ostoje zwierząt;
  • źródliska rzek i potoków;
  • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

  •  wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
  • występuje duże zagrożenie pożarowe;
  • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

 

Więcej informacji znajdziemy klikając na link:

http://lasy.gov.pl/informacje/zakazy-wstepu-do-lasow

http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/