Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zalesienia PROW 2014-2020

Nadleśnictwo Grójec informuje, że na podstawie §5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – przyjmuje wnioski o sporządzenie planu zalesienia.

Wniosek z kompletem dokumentów można złożyć osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa lub przysłać pocztą.

Poniżej w „Materiałach do pobrania" znajdują  się niezbędne druki:

  • druk wniosku o sporządzenie planu zalesienia;
  • druk oświadczenia  o powierzchni gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia.

Zamieszczamy także:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020