Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zalesienia PROW

Rusza nowy nabór wniosków PROW na rok 2021 ( 8.1 - Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych, 8.5 – Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska). Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, na 2021 r. planowane są dwa nabory w ramach poddziałania 8.5. Pierwszy nabór wniosków ruszy na przełomie maja i czerwca 2021 r., drugi nabór ruszy na przełomie października i listopada 2021 r. W przypadku poddziałania 8.1, odbędzie się jeden nabór wniosków, w terminie od 1 czerwca do 31 lipca

Wniosek z kompletem dokumentów można złożyć osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa lub przysłać pocztą.