Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 roku w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskie

Program Natura 2000 w nadleśnictwie opiera się na dwóch formach ochrony:

• Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) – wyznaczanie w celu ochrony lęgowej ptaków

• Specjalne Obszary Ochrony (SOO) – wyznaczone w celu ochrony siedlisk.

W terytorialnym zasięgu działania Nadleśnictwa Grójec znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony „Dolina Pilicy" (kod obszaru PLB140003) oraz wchodzący niewielkim skrawkiem obszar „Dolina Środkowej Wisły" (kod obszaru PLB140004).

Obydwa te obszary zostały utworzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. (znowelizowane Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r).

 „Dolina Pilicy" – obejmuje teren Nadleśnictwa Grójec w zasięgu gmin: Białobrzegi, Promna, Wyśmierzyce, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą oraz Warka.

„Dolina Środkowej Wisły"- obejmuje niewielki skrawek Nadleśnictwa w zasięgu gminy Warka.

W dniu 12 grudnia 2008 r. Komisja Europejska zatwierdziła obszary, dla których można stosować pełną procedurę z art. 6 dyrektywy siedliskowej. Wydanym rozporządzeniem Ministra Środowiska obszary te formalnie staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk. W Nadleśnictwie Grójec są to: Dąbrowa Radziejowska o pow. 52 ha oraz Dolina Dolnej Pilicy o pow. 3112 ha.

Więcej o sieci Natura 2000 w Polsce