Wydawca treści Wydawca treści

Bolimowski Park Krajobrazowy

Część gruntów Nadleśnictwa Grójec włączono do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Obejmuje on swoim zasięgiem fragment obrębu Skuły o powierzchni 792,57 ha.

Park został utworzony na podstawie Uchwały Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 26.09.1986 r.

Łączna powierzchnia Parku wynosi ponad 23 tys. ha.

Został on utworzony w celu zachowania cennych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, dydaktycznych i rekreacyjnych w warunkach racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska.

Zobacz więcej o Bolimowskim Parku Krajobrazowym